Nieuwsbrief 59 – de Zin van Voltooid Leven

Afbeelding

maandag 12 november 2018In gesprek met Tilly de Kruyf:
De zin van Voltooid leven, willen leven of willen sterven
locatie: Theater DE TUIN, de Smidse 1b, Leusden

tijd: 20.00 – 22.30 uur
inloop vanaf 19.30 uur. 

Zincafé Leusden nodigt u graag uit voor een bijeenkomst over: ‘De zin van Voltooid leven: willen leven of willen sterven’.

Praten over het levenseinde
Wanneer praat je over een voltooid leven, wanneer is het leven voor u voltooid? Door er met uw naaste(n) over te praten, kunt u erachter komen wat u belangrijk vindt in de laatste fase van het leven. Wat uw wensen zijn, uw grenzen, uw verwachtingen. Met onderwerpen als wel of niet gereanimeerd willen worden, wel of geen levensverlengende behandelingen krijgen, pijnbestrijding en zo mogelijk het zelf bepalen waar en wanneer u wilt sterven. Misschien weet u al precies wat u wel en niet wilt. Maar is uw naaste omgeving hiervan op de hoogte?
Praten over voltooid leven brengt dilemma’s met zich mee voor iedere betrokkene. Hoe ga je om met dat spanningsveld, waar ligt de grens en verantwoordelijkheid? Wat is de rol en verantwoording van de partner, de mantelzorger en bijvoorbeeld de huisarts?

Wat is een voltooid leven?
Wat is een voltooid leven? Dat kan zijn wanneer de zin, kwaliteit en mogelijkheden in het leven zijn afgenomen en de kans tot het zinvol invullen van het leven geslonken lijkt tot een actieve doodswens. Leven doe je op je eigen manier, dus sterven ook? Autonomie en zelfbeschikking zijn in onze huidige maatschappij belangrijke waarden geworden. Zij kunnen op gespannen voet komen te staan met (toegenomen) kwetsbaarheid en verlies aan zin. Hoe ver gaan eigen regie en zelfbeschikking? En hoe verhouden zij zich tot actieve levensbeëindiging?

Wat is een voltooid leven?
Wat is een voltooid leven? Dat kan zijn wanneer de zin, kwaliteit en mogelijkheden in het leven zijn afgenomen en de kans tot het zinvol invullen van het leven geslonken lijkt tot een actieve doodswens. Leven doe je op je eigen manier, dus sterven ook? Autonomie en zelfbeschikking zijn in onze huidige maatschappij belangrijke waarden geworden. Zij kunnen op gespannen voet komen te staan met (toegenomen) kwetsbaarheid en verlies aan zin. Hoe ver gaan eigen regie en zelfbeschikking? En hoe verhouden zij zich tot actieve levensbeëindiging?

Afbeelding
Tilly de Kruyf uit Veenendaal heeft als geestelijk verzorger veel ervaring opgedaan met mensen die worstelen met het vraagstuk ‘voltooid leven’. Ook ondersteunde zij mantelzorgers en verzorgenden in de omgang met vragen en dilemma’s rond het levenseinde.
Jarenlang heeft zij in zorg en welzijn ervaring opgedaan met verschillende doelgroepen zoals cliënten, naasten en medewerkers. Zij geeft trainingen, workshops, intervisie, coaching en interactieve lezingen op het gebied van ethiek en zingeving.