Nieuwsbrief 61 – Resultaten enquête Zincafé Leusden

Bezoekers hebben veel waardering voor de huidige opzet van de Zincafé bijeenkomsten.

Hierbij de resultaten van de enquête die Zincafé in november 2018 heeft gehouden onder de ontvangers van deze Nieuwsbrief.

In november 2018 stuurde de commissie Zincafé de lezers van de Nieuwsbrief een enquête met acht vragen over het functioneren van het Leusdense Zincafé. Op ons verzoek schreef student Bart Hoogendoorn een onderzoeksverslag over de ruim 80 ontvangen reacties.

Samenvatting

De waardering voor de zingevingscomponent kreeg gemiddeld het rapportcijfer 8. Wat betreft het doel, scoort het nadenken over een specifiek onderwerp heel hoog, evenals de ruimte om met elkaar daarover in gesprek te gaan. Wat minder werden de opties ‘onderling contact’ en ‘platform bieden aan rand- en niet kerkelijken’ aangekruist. Uit een andere vraag blijkt echter dat niettemin bijna 60 % van de respondenten in die laatste categorie valt.
Bij de onderwerpen die aanspreken scoren de sociaal ethische – en de politiek ethische vragen heel hoog (resp. 90 en 70 %). Geloof en samenleving werd door 50 % aangevinkt. Het onderwerp moet dus aansluiten bij de actuele leefsituatie van de bezoekers uit Leusden, aldus auteur Bart.
De opzet van de avond zo laten, vindt driekwart van de respondenten. Voor een avond met uitsluitend discussie is weinig animo, evenals voor een aparte discussie-site, maar een avond met twee sprekers met een tegengestelde opinie, vindt wat aanhang. De liedjes moeten vooral blijven.
Dat de gemiddelde leeftijd behoorlijk hoog is, komt niet als een verrassing. Slechts 6 % haalt de 50 niet; 60 % is boven de 70 jaar.

Conclusies

‘Ga vooral zo door’ zegt Bart Hoogendoorn. De respondenten zijn tevreden en Zincafé voldoet aan de eigen doelstellingen. Wel raadt hij aan het onderwerp onderling contact meer aandacht te geven. De commissie is het daar mee eens: eens iemand aanspreken die alleen staat, mag een uitdaging zijn voor alle aanwezigen.
Door de keuze van onderwerpen, extra publiciteit en inzet van social media kunnen we een wat jongere leeftijdscategorie proberen te bereiken.. Dat is van ook van belang voor de continuïteit.
De commissie zal de gegevens van de enquête in het hoofd houden bij het opstellen van het programma voor komende seizoenen.

Het onderzoeksverslag staat op www.zincafé.nl onder de rubriek nieuws. 

Namens Zincafe
Dick van Norren (voorzitter)

Volgende bijeenkomsten Zincafe:

maandag 11 maart 2019: Nelleke Noordervliet met “Alle soorten van moeders”. Boekenweek thema: “Moeder de vrouw”. In samenwerking met de bibliotheek.

maandag 8 april 2019: Laurens ten Cate met: “De verbeelde God, de beeldende mens”. Wordt de samenleving leefbaarder door secularisering?
Drie moderne denkers over verbeelding tussen humanisme en religie: Levinas, Fadlallah, Moltmannn

Het verslag en de tekst van de liedjes van elke bijeenkomst vindt u op onze website.