Terugblik – Ethische dilemma’s in een digitaliserende stad

            

De stad digitaliseert, denk maar aan de camera’s die overal hangen. De verzamelde informatie kan heel nuttig zijn, maar ook verkeerd gebruikt worden. Jan-Willem Wesselink is betrokken bij Future City, een groep mensen die nadenkt over hoe de toekomstige stad er uit moet zien. Recent publiceerde hij als handvat het boek Smart en leefbaar. Op ethisch gebied bespreekt hij de zeven publieke waarden aan zoals geformuleerd door het Rathenau instituut. Voorbeelden zijn Autonomie, Rechtvaardigheid en Machtsevenwicht. De aanwezigen in het Zincafé mochten na zijn toelichting in de pauze op een formulier zelf hun grenzen aangeven.  Bij het thema Menselijke waardigheid kon je aangeven hoeveel ruimte je wilt laten voor imperfecties. Bij veel ruimte kun je een fout maken in een formulier zonder dat dat wordt afgestraft. Prettig voor de invuller, maar lastig voor de ontvanger. Dan,  bij Recht op menselijk contact, wil je geen of veel? In de praktijk, wil je de weg gewezen worden door een mens, of door een beeldscherm? Het eerste is prettiger, het laatste goedkoper.

Wesselink benadrukte dat de maatschappij in een belangrijke overgangsfase zit. Er komt een nieuwe laag informatie beschikbaar, ook verzameld door grote bedrijven als Google. Gebeurtenissen in de openbare ruimte zijn niet meer privé. Denk maar weer aan de camera, niet alleen die in de lantarenpaal hangt, maar ook die in het mobieltje van je medeburger. Op lokaal niveau moet de gemeente de kaders stellen. Dan is het belangrijk dat burgers daarover meedenken. Buurgemeente Amersfoort laat zich raden door het 55+netwerk POWER, dat Zincafé-achtige activiteiten ontplooit. Zij traden op als mede organisator van deze avond.

De spreker had het over ‘ons gedateerd referentiekader’. Veel aanwezigen schoven die avond een stukje op naar interessante nieuwe ontwikkelingen, die hij passend bij een modern kader, ‘super cool’ noemde.