Vooruitblik – De verbeelde God, de beeldende mens

Driemoderne denkers over verbeelding tussen humanismeen religie: Levinas, Fadlallah, Moltmann

Op 8 april nodigt Zincafé je uit voor een presentatie door filosoof en theoloog Laurens ten Kate. Het moderne humanisme heeft een atheïstische kant, maar evengoed ging het boeiende verbindingen aan met de religieuze tradities die onze cultuur hebben beïnvloed.In deze lezing neemt Laurens ten Kate u mee en naar het werk van drie denkers die over de spanningen en verbindingen tussen een geloof in de mens en een geloof in God nieuwe inzichten ontwikkelden. Alle drie zijn het ook persoonlijkheden die zich hebben geëngageerd met de grote sociale en politieke problemen van hun eeuw: de moslim Mohammad Fadlallah, de jood Emmanuel Levinas en de christen Jürgen Moltmann.Hun vraag is telkens dezelfde: betekent de dood van God als symbool voor de moderne secularisering dat de wereld leefbaarder wordt? Of zijn we juist toe aan een ‘dood van de mens’? In de beelden die deze denkers zich van God en mens scheppen, vinden we sporen van een antwoord.

Lezen: L. ten Kate, M. Poorthuis(red.), 25 Eeuwen theologie. Teksten en toelichtingen, Amsterdam: Boom 2017. Ter voorbereiding kunt u uit de drie desbetreffende hoofdstukken putten uit dit fraaie compendium.

Laurens ten Kate

Laurens ten Kate is filosoof en theoloog. Sinds 2002 is hij verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht (UvH) als universitair hoofddocent filosofie en religiestudies, en sinds 2015 als bijzonder hoogleraar Vrijzinnige religiositeit en humanisme. Deze leerstoel is het initiatief van de Stichting Stimulering VrijzinnigGedachtegoed (SSVG). In mei 2016 verscheen Ten Kate’s inaugurele rede, De vreemde vrijheid. Nieuwe betekenissen van vrijzinnigheid en humanisme in de 21steeeuw, Amsterdam: Uitgeverij Sjibbolet.

Aanvang : 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur