Wat is het Zincafé?

Zincafé Leusden richt zich primair op mensen die werken en/of als vrijwilliger actief zijn, en die bij hun werk of maatschappelijke inzet geconfronteerd worden met vragen op het gebied van zingeving, ethiek, cultuur en maatschappij.

Zincafé Leusden is een caféachtige avond waar mensen elkaar ontmoeten en van gedachten kunnen wisselen. Meestal met een speciale gast uit de wereld van wetenschap, religie, kunst, cultuur of politiek, soms met een interessante speelfilm of documentaire. De gast houdt een korte voordracht, wordt geïnterviewd en gaat met de zaal in discussie. Na een film gaat de zaal in discussie over het thema.

Zincafé Leusden is een plaats om te discussiëren over wat er toe doet in deze wereld; om elkaar de vraag te stellen ‘waar ga je voor?’; om te praten over hoe de vraag naar zingeving bepaald wordt, door leeftijd of door religieuze en culturele achtergrond.

Zincafé Leusden is een bijeenkomst waarbij het gesprek met elkaar van belang is, waar de mening kan worden gescherpt, maar waar vooral ook valt te ontdekken dat het goed is samen te zijn.

Zincafé Leusden is het gevolg van een initiatief binnen de Leusdense kerken om meer ‘van buiten naar binnen’ te denken en in te spelen op behoeften van ‘niet of nauwelijks kerkgangers’.