Privacy beleid Zincafe Leusden

Gebruik van onze diensten:

Wanneer u zich aanmeldt voor Zincafé Leusden, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de nieuwsbrief te kunnen versturen. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde computers of op beveiligde servers van een derde partij. Zincafé Leusden noch deze derde partij zullen deze gegevens combineren met andere persoonlijke gegevens waarover zij beschikt. De gegevens zullen evenmin gebruikt worden voor andere doelen dan waarvoor u zich heeft aangemeld.

 

Doel van het verzamelen de gegevens:
Zincafé Leusden verzamelt de persoonsgegevens om het mogelijk te maken de deelnemers te informeren over bijeenkomsten en andere activiteiten van Zincafé Leusden, deze te evalueren of als er wijzigingen met betrekking tot eerder gemaakte afspraken zijn.

 

Toegang tot de gegevens: 
Alleen degenen die administratief betrokken zijn bij het inschrijvingsproces hebben toegang tot het digitale verwerkingssysteem. Dit betreft de leden van het bestuur van Zincafé Leusden dat de gegevens bijhoudt. Deze hebben allen geheimhoudingsplicht.

 

Communicatie:
Zodra u zich bij ons aanmeldt als deelnemer, wijzen wij u middels het inschrijfformulier op het privacyreglement en dit reglement wordt tevens op onze website vermeld.
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat Zincafe Leusden die berichten bewaart. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde computers of op servers van derden. Zincafé Leusden zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover zij beschikt.

 

Vrijwilligers:
Van de bestuursleden van Zincafé  Leusden worden persoonsgegevens opgeslagen. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden met betrekking tot privacy als beschreven voor de deelnemers aan bijeenkomsten georganiseerd door Zincafé Leusden.

 

Doeleinden:
Zincafé Leusden verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we vooraf uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Bewaartermijn voor de voor persoonsgegevens:

De persoonsgegevens worden bewaard totdat Zincafé Leusden ophoudt te bestaan en geen bijeenkomsten meer organiseert. Voor de nieuwsbrieven worden de persoonsgegevens tot maximaal 3 maanden na uitschrijven voor de nieuwsbrief bewaard. Gegevens met betrekking tot donaties en aanmeldingen voor bijeenkomsten worden gedurende de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar bewaard en daarna vernietigd.

 

Derden:
De informatie wordt incidenteel met derden gedeeld, dit na toestemming van de deelnemer.

 

Veranderingen:
Deze privacyverklaring is afgestemd op het huidige gebruik en de mogelijkheden van dataopslag. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen in onze werkwijzen kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Keuzes voor persoonsgegevens:
Zincafé Leusden geeft alle betrokkenen het recht inzage te krijgen in alle op zijn/haar persoon betrekking hebbende gegevens. Geregistreerde gegevens alsmede het dossier is door de betrokkene op verzoek in te zien. Aan een schriftelijk verzoek als bedoeld in dit artikel wordt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek voldaan.

 

Aanpassen/uitschrijven van de Nieuwsbrief:
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Bij uitschrijven worden al uw gegevens binnen drie maanden verwijderd.

 

Aanpassen/uitschrijven communicatie:
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met Zincafé Leusden opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

 

Cookies:
Zincafé Leusden gebruikt geen cookies op haar website.

 

Vragen en feedback:

Zincafé Leusden controleert regelmatig of aan dit privacybeleid wordt voldaan. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met Zincafé Leusden:

Zincafé Leusden,

06-22938124

Nieuwsbrief.zincafe@gmail.com