Onderzoeksverslag Zincafé Leusden 2018

door Bart Hoogendoorn

Als student Godsdienst Pastoraal Werk (GPW) aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) heb ik voor dit onderzoek samengewerkt met het bestuur van Zincafé. Samen hebben we een enquête opgesteld met een tweeledig doel: enerzijds voor het bestuur om te bekijken of zij voldoen aan hun eigen doelstellingen en anderzijds voor mijn opdracht om een onderzoek te doen vanuit het vak “missie in context”. Mijn onderzoeksvraag is of Zincafé past binnen de door de Raad van Kerken gesteunde activiteiten vanuit hun taak om diaconaal en/of missionair bezig te zijn.

Zincafé startte in 2010 als initiatief van de Raad van Kerken Leusden, met als missie “een open ontmoetingsplek, waar mensen met elkaar in gesprek gaan en zich daarbij verdiepen in persoonlijke en samenlevingsgeoriënteerde zingevingvragen”. In opdracht en samenwerking met het bestuur van Zincafé hebben we een enquête gehouden onder de bezoekers van Zincafé.

Het doel van Zincafé, een open ontmoetingsplek, waar mensen met elkaar in gesprek gaan en zich daarbij verdiepen in persoonlijke en samenlevingsgeoriënteerde zingevingsvragen, wordt in mijn beleving ruimschoots gehaald. Dit blijkt uit de resultaten van de enquête en de reacties die daarop gegeven worden. Ook het doel om rand-en niet-kerkelijken te bereiken word ruimschoots gehaald.

Lees het volledige rapport: Onderzoeksverslag zincafé, Jaar: 2018