Reserveren en toegangsprijs

We vragen een vaste toegangsprijs, gebaseerd op de kosten voor een avond. Voor de bijeenkomst op 26 september € 5,00 per bezoeker.

IBANnummer: NL08 RABO 0310 6202 95 tnv. Raad van Kerken Leusden o.v.v. ZINCAFE 2609,  uw naam  en het aantal bezoekers.

Graag vooraf aanmelden, waarbij geldt: betalen = reserveren.

Pinnen aan de zaal bij binnenkomst blijft mogelijk. Dan loopt u wel het risico dat de zaal VOL is.