Besturen in een gepolariseerde samenleving

Maandagavond 8 mei 2023 
Drie stoelen stonden er op het podium in theater De Tuin op maandag 8 mei 2023. Het ging die avond over Besturen in een gepolariseerde samenleving. Dat de stoel van Mirjam Sterk leeg bleef, bleek helaas een relatie met het onderwerp te hebben.

Als leider van de provinciale CDA-fractie moest ze die avond dringend vergaderen na mislukte coalitiebesprekingen in de Utrechtse Staten. Gelukkig was de Leusdense burgemeester Gerolf Bouwmeester er wel, samen met gespreksleider Barto Piersma. Uiteindelijk bleken die twee, aangevuld met bijdragen uit de zaal, de avond gemakkelijk te kunnen vullen.


Piersma liet om te beginnen twee boekjes zien van de hand van Mirjam Sterk Geloven in de toekomst en Ieder voor zich. God voor ons allen?. Die thema’s pasten goed bij het onderwerp van de avond. Daarnaast blikte Piersma terug op vorige avonden van Zincafé, met name die over Ubuntu. De samenvatting daarvan ‘Ik ben omdat wij zijn. Wij zijn omdat de aarde is’ bleek achteraf ook al bij het gesprek van de avond te passen.

Wat is je moreel kompas? Was de eerste vraag aan de burgemeester. “In mijn opvoeding stond centraal: wat kun je doen voor de samenleving?” Bouwmeester schetste zijn jeugd in Zwolle, een echte stad maar aan de rand van het platteland. Kennis van die twee sferen kwam in zijn loopbaan van pas. Gemeenteraadslid in Amsterdam West met veel sociale problematiek en nu burgemeester van Leusden met een fors aantal boerenbedrijven. “Boven de partijen staan, bij conflicten doorvragen en op zoek gaan naar onderliggende waarden”, benoemde hij zijn uitgangspunten. Een gesprek over waarden leidt makkelijker tot wederzijds begrip dan blijven steggelen over concrete zaken.”

 

Zijn rol als burgemeester brengt hem in veel verschillende bubbels. In die van de boeren zag hij veel pijn en verdriet. Maar gesprekken over natuurinclusieve bedrijfsvoering bleken soms verrassende uitzichten te bieden. In de gemeenteraad botste het recent on-Leusdens hard, zo vertelde hij. Toch zag hij wel tekenen van toenadering. Bouwmeester ziet graag dat niet alles dichtgeregeld wordt. Gun bijvoorbeeld ook ambtenaren wat ruimte in het uitvoeren van beleid.’


“Kunnen politici wel eens hardop toegeven dat ze fout waren”, was een vraag uit de zaal, “want dat leidt vaak tot een milde houding bij de andere partij”. Moeilijk, was het antwoord. “De pers heeft soms meer belang bij botsingen en de social media zijn heel goed in het opporren van een vuurtje” Mildheid en je inleven in de ander, zo ziet Gerolf Bouwmeester het graag. En benadrukken dat je allemaal onderdeel uitmaakt van een gemeenschap. Zo bleek dat stukje Ubuntu-filosofie wonderwel te passen bij de Leusdense burgervader.


Voor het verslag
D. van Norren

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.